Aðalfundur Skátasambands Reykjavíkur 2018 verður haldinn í Skátamiðstöðinni Hraunbæ 123 , fimmtudaginn 22. mars 2018 klukkan 20:00

Dagskrá fundarins eru skv. lögum SSR gr: 2.6.

  • Kosning fundarstjóra og ritara.
  • Lögð fram skýrsla stjórnar. Umræður.
  • Lagðir fram endurskoðaðir reikningar og fjárhagsáætlun til eins árs. Umræður.
  • Tillögur um lagabreytingar kynntar. Umræður.
  • Afgreiðsla tillagna til lagabreytinga, skýrslu stjórnar, reikninga og fjárhagsáætlunar.
  • Kosning stjórnar, sbr. ákvæði 2.7. Kosið skal í hvert embætti fyrir sig.
  • Kosning tveggja skoðunarmanna.
  • Kosning þriggja manna í laganefnd og þriggja manna í uppstillingarnefnd fyrir næsta aðalfund og skal formaður kosinn sérstaklega. Kjósa skal sérstaklega um hvern mann.
  • Kosning eins fulltrúa af tveimur í eftirtalin ráð og nefndir: Minjanefnd, Úlfljótsvatnsráð og Hafravatnsráð. Kosningin er til tveggja ára.
  • Önnur mál.

Laga- og uppstillingarnefnd

Tillögur frá aðilum SSR um menn í stjórn og endurskoðendur, svo og tillögur um lagabreytingar skulu hafa borist viðkomandi nefndum í síðasta lagi tveim vikum fyrir aðalfund. Á aðalfundi er heimilt að bera upp tillögur um menn í hvert það embætti sem kjósa skal um, en minnst fimm fulltrúar verða að standa að tilnefningunni. Leggja skal fram skriflegt samþykki með tilnefningum þeirra sem ekki eru staddir á fundinum.

Í laganefnd eru: Eva Indriðadóttir Hamri,  Sigurjón Einarsson Segli, og Ylfa Garpsdóttir Segli er formaður nefndarinnar.

Í uppstillingarnefnd eru: Auðna Ágústsdóttir, Árbúum, Elmar Orri Gunnarsson Landnemum og Ágúst Arnar Þráinsson Hamri er formaður nefndarinnar.

Lagabreytingartillögur 2018

Tillögur uppstillingarnefndar 2018

Ársskýrsla SSR 2017

SSR ársreikningur 2017

Tillaga um sölu á útilifsmiðstöð skáta á Úlfljótsvatni (1)