Skátasamband Reykjavíkur

IMG_2197

Skátasamband Reykjavíkur er samtök átta skátafélaga í Reykjavík. Stjórn SSR er kosin á aðalfundi sem haldin er á vormánðuðum á hverju ári. Fimm aðilar skipa stjórn sem hefur umsjón  málefna og rekstri SSR á milli aðalfunda.

Innan SSR starfa tvö ráð, Úlfljótsvatnsráð og Hafravatnsráð sem hefur umsjón með rekstri og uppbyggingu á Úlfljótsvatni og Hafravatni. SSR á þrjá fulltrúa í Úlfljótsvatnsráði á móti Bandalagi íslenskra skáta og skipa þau síðan einn oddamann í ráðinu. Í Hafravatnsráði sitja þrír aðilar og eru tveir kosnir á aðalfundi og einn er skipaður af stjórn. Einnig á SSR fulltrúa í minjanefnd skáta sem er sameiginleg nefnd Bandalag íslenskra skáta,  St. Georgsskáta og SSR, þar á SSR tvo fulltrúa

Verkefni skátasambandsins

Vera samnefnari félaganna gagnvart borgarstjórn og öðrum aðilum

Vera í forsvari félaganna í sameiginlegum málum þeirra gagnvart stjórn Bandalag íslenskra skáta.

Sjá um sameiginleg skátamálefni,húsnæðismál,og fjármál, og fylgjast með fjárreiðum félaganna.

Styrkja og efla skátastarfið í borginni og koma þeim félögum, sem illa eru á vegi stödd, til hjálpar.

Skipta borgarlandinu í starfssvæði milli skátafélaga og annarra starfseininga skáta í Reykjavík

Stofna ný skátafélög í samvinnu við stjórn Bandalags íslenskra skáta.

Markmið og stefna

Það er markmið og tilgangur SSR að styrkja starf skátafélaganna, stuðla að stofnun nýrra félaga og efla almenn skátastarf í Reykjavík.

 

  • Efla kjarnastarfsemi skátafélags á sínu starfssvæði
  • Vinna að því að styrkja fjárhagslegan grunn hvers félags.
  • Hvert skátafélag hafi viðunandi starfsaðstöðu
  • Standa að reglulegu samstarfi foringja og starfsmanna skátafélaganna eftir þörfum þeirra.
  • Hafa frumkvæmði að sameiginlegum viðburðum.
  • Hafa ábyrga umsjón með eignum SSR.
  • Styðja við nýsköpun í skátastarfi.

byggt á niðurstöðum ,,Örstefnu um skátastarf í Reykjavík 21.2.2010