Mjög umfangsmiklar breytingar á lögum Bandalags íslenskra skáta (BÍS) verða lagðar til á næsta skátaþingi. Undirbúningur hefur staðið lengi og hafa margir skátar tekið þátt í þeirri vinnu.

Úlfljótur landnámsmaður var fyrsti lögsögumaður Íslendinga og við hann eru kennd Úlfljótslög, fyrstu lög íslenska þjóðveldisins.  Það hæfir líklega mjög vel að nýjar tillögur verði kynntar á Úlfljótsvatni.

Á félagsforingjafundi sem haldinn verður á Úlfljótsvatni  næstkomandi  laugardag, 7. febrúar,  verða tillögur laganefndar kynntar ítarlega og á næstu vikum verða haldnir opnir kynningarfundir.  Neðst í þessari frétt eru öll gögn aðgengileg.

Samfélag, siðferði og aðferð

Grunngildi skátahreyfingarinnar fá mikið vægi í tillögunum og er þeim skipt í samfélagsleg, siðferðileg og aðferðafræðileg gildi. Samfélagslegu gildintengjast hlutverki skátahreyfingarinnar sem alþjóðlegri uppeldis- og friðarhreyfingu sem stuðlar að menntun ungs fólks með sjálfsnámi og er öllum opin. Undir siðferðilegu gildin falla skátaheit og skátalög. Þriðji þátturinn lítur að aðferðinni eða þeim gildum sem felast í skátaaðferðinni, sem byggir á virkni þátttakenda með stigvaxandi sjálfsnámi í takt við aldur og þroska þeirra undir leiðsögn fullorðinna. Til skátaaðferðarinnar heyra auk siðferðilegu gildanna nokkrir lykilþættir svo sem hjálpsemi, samfélagsþátttaka, flokkakerfið, táknræn umgjörð, útilíf, umhverfisvernd, leikir og reynslunám.

Nokkrar áherslubreytingar hafa orðið hjá heimssamtökum skáta

Breytingar í takt við þróun starfsins

Tillagan að nýjum lögunum ramma inn þær breytingar sem skátahreyfingin hefur verið að ganga í gegnum.  Íslenskir skátar hafa gert áherslubreytingar á dagskrá sinni.  Þá hafa einnig orðið breytingar á alþjóðavettvangi og horfði laganefnd til þess að gætt væri samræmis við alþjóðasamtökin.  Þar er vísað til  „Constitution“ WOSM og WAGGGS   (World Organization of the Scout Movement og World Association of Girl Guides and Girl Scouts).  Nánar má sjá um þau mál á vefsíðum alþjóðasamtakanna  og einnig var á þriðjudag frétt um þetta efni  hér á Skátamálum: Skoða frétt: Skátafélögin og framtíðarsýn skátahreyfingarinnar.  

Fjölbreytilegri félagsaðild

Með lagabreytingunum er ólíkum félagshópum auðvelduð aðild að landssamtökunum, en boðið er upp á ferns konar aðild:

  1. Skátafélög með starf fyrir – og félaga á aldrinum 7-22 ára.
  2. Skátafélög sem stuðla að skátastarfi, með félaga sem flestir eru eldri en 23ja ára.
  3. Félög skáta sem vilja halda tengslum við BÍS með félaga sem flestir eru eldri en 23ja ára.
  4. Skátar með beina aðild að BÍS.

Réttindi og skyldur þessara hópa eru mismunandi hvað varðar þjónustu BÍS, þátttökurétt í viðburðum, atkvæðarétt á Skátaþingi og félagsgjöld til landssamtakanna.

Frá opnum fundi laganefndar

Gott og faglegt starf

Laganefndin sem skipuð var eftir skátaþing í fyrra hefur unnið gott starf og leggur fram ítarlegar skýringar með tillögum sínum. Jón Þór Gunnarsson, formaður nefndarinnar er ánægður með samstarfið innan hennar. Þar lögðu margir sitt af mörkum og fulltrúum allra skátafélaga var boðin þátttaka.  „Ég tel að nefndin hafi nálgast málið með vandvirkum hætti og starfað faglega. Það er von mín að á félagsforingjafundinum komi fram þær athugasemdir sem skátafélögin hafa við tillögur nefndarinnar.“  Félagsforingjar fengu send gögn nú um helgina til að umræðan um næstu helgi verði markmvissari.  Þessi gögn eru aðgengileg öllum hér neðar á síðunni.

Gagnapakkinn frá laganefndinni

Hér fyrir neðan eru gögn sem laganefndin hefur  skilað af sér og verða kynnt á félagsforingjafundi laugardaginn 7. febrúar: